studeren met dyscalculie

boekillustratieGelukkig zijn er oplossingen! Door een begripvolle benadering, extra stimulering, extra remediƫring en gepaste studieondersteuning kan studeren met dyscalculie een haalbare formule worden. Het is belangrijk dat je de school tijdig informeert en samen bekijkt wat mogelijkheden zijn.

In het lager en secundair onderwijs kan je terecht bij de zorgcoƶrdinator of leerlingenbegeleider van jouw school. Zij werken nauw samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Je kan ook steeds rechtstreeks contact nemen met het CLB.

Ook in het hoger onderwijs is extra ondersteuning mogelijk! Elke instelling hoger onderwijs heeft een contactpersoon die jou gerichte informatie en advies kan geven over de mogelijke ondersteuningsvormen van de instelling.

Je zou graag starten aan de Arteveldehogeschool maar je zit nog met heel wat vragen? Neem voor je inschrijvig contact op met de dienst studieadvies of met de zorgcoach van je opleiding. Samen zoeken we naar oplossingen voor mogelijke hindernissen.

Comments are closed.